Posts

Jin De Lai Zhong Hua La Mian [金德来中华拉面] @ Boat Quay, Singapore

Biang!, Flushing, Queens, New York, United States (Food rating: 3.5/5)

Jin De Lai Zhong Hua La Mian [金德来中华拉面], Singapore