Posts

Jin Xuan Pai Gu (金轩排骨) @ Ximending (西門町), Taipei

Jin Man Yuan Pai Gu (金满园排骨) @ Ximending (西門町), Taipei

Kingwueng Pork (金圓排骨) @ Wan Nian Shang Ye Da Sha (萬年商業大樓), Taipei